Liste

Søk mattespill.no eller nettet med Google:
Google
 
Vis liste for hele landet
Fylker Buskerud
Kommuner Kongsberg Drammen Nes Nedre Eiker
Kongsberg videregående skole
St. Hallvard skole trinn 2(vgs) klasser 2(vgs)C
Nes barneskole trinn 5
Steinberg skole trinn 3 klasser 3A


SpillerFylkeKommuneSkoleTrinnBokstavResultat
RessernBuskerudKongsbergKongsberg videregående skole37.050
GrinBuskerudDrammenSt. Hallvard skole2(vgs)C67.267
niffenBuskerudNesNes barneskole594.504
jondalBuskerudNedre EikerSteinberg skole3A392.203